Dezynfekcja i czyszczenie studni

Czyszczenie oraz dezynfekcja studni to czynności, które trzeba wykonywać regularnie- znacznie częściej świadomość tego faktu mają te osoby, które pozyskują z danego ujęcia wodę pitną. Wówczas na bieżąco muszą kontrolować, czy pozyskiwana woda jest zdatna do picia lub też co trzeba zrobić, aby we właściwy sposób ją uzdatnić. Obecnie jednak, najczęściej studnia- głębinowa lub kopana- pełni funkcję dodatkową, z których to źródeł woda wykorzystywana jest do nawadniania pól czy do ogrodowych systemów zraszających. Tak czy inaczej- nawet jeśli nie chcemy pić wody, którą pozyskujemy z naszej studni- warto regularnie dbać o jej stan, aby jak najdłużej mogła nam służyć.

 

Dlaczego studnia wymaga regularnych zabiegów czyszczących?

 

Powodów jest co najmniej kilka. Oczywiście, ma tutaj zastosowanie prosta zasada mówiąca o tym, że im intensywniej użytkujemy studnie, tym częściej wymaga ona czyszczenia. W przypadku skrajnych zaniedbań może być też konieczna kompleksowa regeneracja studni, jaką może wykonać dla nas chociażby firma Terlan. Zanieczyszczenia pojawiają się także w konsekwencji działania mikroorganizmów, jakie są obecne w mule, jaki osadza się z wody na ściankach studni. Muł jest siedliskiem bakterii, które szybko mogą sprawić, aby woda nie nadawała się do spożycia przez ludzi. Oczywiście, duże zamulenie wody może być na pewnym etapie widoczne już gołym okiem, co jest oczywistym sygnałem do tego, aby w końcu zatroszczyć się o naszą studnię.

 

Jak często przeprowadzać regenerację studni?

 

Można w sposób systematyczny dokonywać inspekcji stanu studni, ale najbezpieczniej przyjąć, że jej regeneracja powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na dwa lata. Inspekcja może zostać wykonana na przykład poprzez analizę składu chemicznego wody, jaka jest pobierana z danego ujęcia. Standardową procedurą jest też wykorzystanie kamery rewizyjnej, jaka jest wprowadzana do wnętrza studni. Wówczas mamy do czynienia z bardzo dokładną inspekcją na całej głębokości danej studni, a wszystko co widoczne przez kamerę jest od razu zapisywane, aby potem móc dokonać analizy ogólnego stanu studni. Na podstawie tych danych można dokładnie oszacować, jakie zabiegi są konieczne do przeprowadzenia, aby studnia mogła odzyskać swoją sprawność.